Danh mục
0
0
Trung tâm Goldenlifes
Học viên: 1
Khóa học: 3079

Kinh nghiệm

  • Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.
  • Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.
  • Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.

Tất cả khoá học