Interests

VN

avatar

Trung tâm Goldenlifes

2
4.5
0
  • Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.
  • Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.
  • Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.
  • Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.
Trung tâm Goldenlifes
Courses: 2
Rating: 4.5
Followers: 0

Trung tâm Goldenlifes

About
  • Hệ thống giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân.
  • Giảng viên đã tham gia hàng trăm khóa học, hội thảo và đọc hàng ngàn cuốn sách.
  • Là Youtuber tạo động lực số 1 Việt Nam.
  • Muốn mang đến những kiến thức quý báu cho triệu người Việt Nam.
Top Courses
Loading...
Loading...