Interests

VN

avatar

Trịnh Thị Trang

0
0
0
  • Senior Copywriter tại TNI Business School.
  • Giảng viên tại trường TNI.
  • Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục.
Trịnh Thị Trang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trịnh Thị Trang

About
  • Senior Copywriter tại TNI Business School.
  • Giảng viên tại trường TNI.
  • Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục.
Top Courses

No Related Course