Interests

VN

avatar

Trịnh Thị Trang

1
5
1
  • Senior Copywriter tại TNI Business School
  • Giảng viên tại trường TNI
  • Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục
Trịnh Thị Trang
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Trịnh Thị Trang

About
  • Senior Copywriter tại TNI Business School
  • Giảng viên tại trường TNI
  • Kinh nghiệm copywriter trong ngành trang sức và giáo dục
Top Courses
Loading...