Danh mục
0
0
Triệu Tuấn Anh
Học viên: 42
Khóa học: 281

Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng CNC Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
  • Chuyên gia về tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
  • Giảng viên đào tạo nội bộ Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

Tất cả khoá học