Interests

VN

avatar

Trần Võ Như

3
4
0
  • CEO Trung tâm toán tư duy Tài Đức Việt.
  • Kinh nghiệm 6 năm trong ngành đào tạo giáo dục sớm cho trẻ em.
  • Đào tạo dạy nghề môn toán tư duy logic.
Trần Võ Như
Courses: 3
Rating: 4
Followers: 0

Trần Võ Như

About
  • CEO Trung tâm toán tư duy Tài Đức Việt.
  • Kinh nghiệm 6 năm trong ngành đào tạo giáo dục sớm cho trẻ em.
  • Đào tạo dạy nghề môn toán tư duy logic.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...