Danh mục
0
0
Trần Văn Tuấn
Học viên: 3
Khóa học: 9960

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia tư vấn chiến lược
  • CEO Công ty TNHH Chiến Lược và Đào Tạo TASA
  • Cố vấn chiến lược công ty Minh Anh

Tất cả khoá học