Interests

VN

avatar

Trần Văn Tuấn

1
4.3
0
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược
 • CEO Công ty TNHH Chiến Lược và Đào Tạo TASA
 • Cố vấn chiến lược công ty Minh Anh
 • Nguyên giám đốc Công ty Marketing đại chúng Anewmart
 • Thầy Tuấn được nhiều tờ báo uy tín như Vietnamnet.vn, Doanh nghiệp & hội nhập, Thương hiệu, Doanh nhân đưa tin và đăng bài:
 • 1. Vietnamnet http://bit.ly/2cMlRdr
 • 2. http://bit.ly/21v1hgQ
 • 3. http://bit.ly/24wJcAZ
 • 4. http://bit.ly/1Y6T9kE
Trần Văn Tuấn
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Trần Văn Tuấn

About
 • Chuyên gia tư vấn chiến lược
 • CEO Công ty TNHH Chiến Lược và Đào Tạo TASA
 • Cố vấn chiến lược công ty Minh Anh
 • Nguyên giám đốc Công ty Marketing đại chúng Anewmart
 • Thầy Tuấn được nhiều tờ báo uy tín như Vietnamnet.vn, Doanh nghiệp & hội nhập, Thương hiệu, Doanh nhân đưa tin và đăng bài:
 • 1. Vietnamnet http://bit.ly/2cMlRdr
 • 2. http://bit.ly/21v1hgQ
 • 3. http://bit.ly/24wJcAZ
 • 4. http://bit.ly/1Y6T9kE
Top Courses
Loading...