Interests

VN

avatar

Trần Văn Thành

0
0
0
  • Trưởng văn phòng đại diện công ty cổ phần Grooovyware Nhật Bản tại Hà Nội.
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm liên quan đến lập trình với hàng chục dự án lớn nhỏ cho khách hàng Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand...
  • Tham gia cuộc thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2007
Trần Văn Thành
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Văn Thành

About
  • Trưởng văn phòng đại diện công ty cổ phần Grooovyware Nhật Bản tại Hà Nội.
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm liên quan đến lập trình với hàng chục dự án lớn nhỏ cho khách hàng Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand...
  • Tham gia cuộc thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2007
Top Courses

No Related Course