Interests

VN

avatar

Trần Văn Hải

1
0
0
  • Giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; NCS Tiến sĩ Tài chính
  • Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  • Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.
  • Có nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.
Trần Văn Hải
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Văn Hải

About
  • Giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; NCS Tiến sĩ Tài chính
  • Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  • Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.
  • Có nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.
Top Courses

No Related Course