Danh mục
0
0
Trần Văn Hải
Học viên: 0
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; NCS Tiến sĩ Tài chính
  • Thạc Sĩ Tài Chính Học Viện Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  • Chủ nhiệm Hội nguồn nhân lực Việt Nam HR Global.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan