Interests

VN

avatar

Trần Trọng Hải Hà

1
2.7
0
  • Giảng viên Trần Trọng Hải Hà đã có gần 10 năm học tập và làm việc trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Pháp. Ngoài ra, giảng viên đã từng giảng dạy tại trường nghề Hoa Sữa và có nhiều năm kinh nghiệm điều hành, quản lý các chuỗi nhà hàng, khách sạn hàng đầu tại Pháp và Việt Nam như khách sạn Mercure-ST Quentin en Yvelines, Bristol Paris, nhà hàng La Douche Terrance, Le Bount Du Monde, Green Tangerine và 88 Lounger Xuân Diệu...
  • 2007: giải nhì người phục vụ quầy rượu của thành phố Tour (Pháp)
  • 2007: giải 3 người phục vụ quầy rượu giỏi quốc gia Pháp (Nation Award Bartender) do Monin Brand tổ chức
  • 2010: đạt giải người Việt Nam nếm thử rượu Pháp giỏi nhất năm 2010 (Best Vietnamese Sommelier of Frech wine)
  • 2011: giải nhì người nếm thử rượu vang Pháp tại Đông Nam Á (Best Sommelier of Frech wine)
Trần Trọng Hải Hà
Courses: 1
Rating: 2.7
Followers: 0

Trần Trọng Hải Hà

About
  • Giảng viên Trần Trọng Hải Hà đã có gần 10 năm học tập và làm việc trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Pháp. Ngoài ra, giảng viên đã từng giảng dạy tại trường nghề Hoa Sữa và có nhiều năm kinh nghiệm điều hành, quản lý các chuỗi nhà hàng, khách sạn hàng đầu tại Pháp và Việt Nam như khách sạn Mercure-ST Quentin en Yvelines, Bristol Paris, nhà hàng La Douche Terrance, Le Bount Du Monde, Green Tangerine và 88 Lounger Xuân Diệu...
  • 2007: giải nhì người phục vụ quầy rượu của thành phố Tour (Pháp)
  • 2007: giải 3 người phục vụ quầy rượu giỏi quốc gia Pháp (Nation Award Bartender) do Monin Brand tổ chức
  • 2010: đạt giải người Việt Nam nếm thử rượu Pháp giỏi nhất năm 2010 (Best Vietnamese Sommelier of Frech wine)
  • 2011: giải nhì người nếm thử rượu vang Pháp tại Đông Nam Á (Best Sommelier of Frech wine)
Top Courses
Loading...