Danh mục
0
0
Trần Thùy Linh
Học viên: 1
Khóa học: 23

Kinh nghiệm

  • Thành viên chính nhóm nhảy Urban "The 22" và Hiphop Milky Way
  • Kinh nghiệm biểu diễn:
  • + Biểu diễn tại một số chương trình lớn như Tiger Remix, Sing & Dance cover Kpop World Festival 2015, 2016 tại Việt Nam, Tử Tế show ...

Tất cả khoá học