Interests

VN

avatar

Trần Thu Trang

1
3.4
1
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Nhật ngữ
  • Đã từng tham gia khóa học đào tạo sư phạm về ngôn ngữ và văn hóa Nhật tại Nhật Bản
  • Tham gia giảng dạy Nhật ngữ cho nhiều loại đối tượng học viên khác nhau: học sinh, sinh viên, nhân viên công ty, du học sinh, tu nghiệp sinh...
Trần Thu Trang
Courses: 1
Rating: 3.4
Followers: 1

Trần Thu Trang

About
  • Có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Nhật ngữ
  • Đã từng tham gia khóa học đào tạo sư phạm về ngôn ngữ và văn hóa Nhật tại Nhật Bản
  • Tham gia giảng dạy Nhật ngữ cho nhiều loại đối tượng học viên khác nhau: học sinh, sinh viên, nhân viên công ty, du học sinh, tu nghiệp sinh...
Top Courses
Loading...