Danh mục
0
0
Trần Thị Ái Liên
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Chính sách công tại University of California, Berkeley (USA).
  • Tôi có bề dày trên 20 năm sống, làm việc và học tập ở Hoa Kỳ, trong những công ty lớn và tổ chức uy tín như tập đoàn tài chính đa quốc gia Morgan Stanley, The Capital Group Companies, Arup Internationals, American Academy of Paediatrics, Federal Express, Watkins-Johnson.
  • Tôi từng là cố vấn chính sách của Project Vietnam, thuộc Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan