Interests

VN

avatar

Trần Thị Ái Liên

0
0
0
  • Thạc sĩ Chính sách công tại University of California, Berkeley (USA).
  • Tôi có bề dày trên 20 năm sống, làm việc và học tập ở Hoa Kỳ, trong những công ty lớn và tổ chức uy tín như tập đoàn tài chính đa quốc gia Morgan Stanley, The Capital Group Companies, Arup Internationals, American Academy of Paediatrics, Federal Express, Watkins-Johnson.
  • Tôi từng là cố vấn chính sách của Project Vietnam, thuộc Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ.
  • Ở New York, tôi làm cho Capital Group, một trong 3 hãng tài chính nổi tiếng nhất ở Mỹ với mức lương 80.000 USD. Nhưng tôi đã quyết định bỏ việc, về Việt Nam theo đuổi mục tiêu đem đến một phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất cho trẻ em Việt Nam.
  • Tôi đã rời bỏ nước Mỹ về Việt Nam và sáng lập công ty Bạn Của Bé (website www.bancuabe.org). Tôi có tâm sự với Edumall.vn rằng: "Tôi về Việt Nam vì thấy ở Việt Nam, trẻ con được đào tạo bản năng quá, đôi khi bố mẹ lại gây ra những tổn thương không đáng có cho trẻ. Tôi thấy chúng ta cần phải cải thiện cách giáo dục trẻ sao cho khoa học, để trẻ được phát triển tốt nhất". Tự thấy mình nên có trách nhiệm nên tôi đã quay về Việt Nam.
Trần Thị Ái Liên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Thị Ái Liên

About
  • Thạc sĩ Chính sách công tại University of California, Berkeley (USA).
  • Tôi có bề dày trên 20 năm sống, làm việc và học tập ở Hoa Kỳ, trong những công ty lớn và tổ chức uy tín như tập đoàn tài chính đa quốc gia Morgan Stanley, The Capital Group Companies, Arup Internationals, American Academy of Paediatrics, Federal Express, Watkins-Johnson.
  • Tôi từng là cố vấn chính sách của Project Vietnam, thuộc Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ.
  • Ở New York, tôi làm cho Capital Group, một trong 3 hãng tài chính nổi tiếng nhất ở Mỹ với mức lương 80.000 USD. Nhưng tôi đã quyết định bỏ việc, về Việt Nam theo đuổi mục tiêu đem đến một phương pháp nuôi dạy trẻ tốt nhất cho trẻ em Việt Nam.
  • Tôi đã rời bỏ nước Mỹ về Việt Nam và sáng lập công ty Bạn Của Bé (website www.bancuabe.org). Tôi có tâm sự với Edumall.vn rằng: "Tôi về Việt Nam vì thấy ở Việt Nam, trẻ con được đào tạo bản năng quá, đôi khi bố mẹ lại gây ra những tổn thương không đáng có cho trẻ. Tôi thấy chúng ta cần phải cải thiện cách giáo dục trẻ sao cho khoa học, để trẻ được phát triển tốt nhất". Tự thấy mình nên có trách nhiệm nên tôi đã quay về Việt Nam.
Top Courses

No Related Course