Danh mục
0
0
Trần Thanh Toàn
Học viên: 37
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Bác sĩ thú y đầu tiên chia sẻ và giảng dạy về lĩnh vực y học dinh dưỡng thực tiễn, với:
  • + 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng cho Động vật;
  • + 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về y học dinh dưỡng thực tiễn cho cộng đồng, đồng thời hỗ trợ cố vấn sức khỏe cho mọi người;

Tất cả khoá học