Interests

VN

avatar

Trần Thanh Sơn

1
4.7
1
  • Từng là keynote speaker của hiệp hội phát triển thanh niên ASEAN
  • Từng là chủ tịch lâm thời của American Center – Đại sứ quán Hoa Kì
  • Từng là cán bộ chấm thi của British Council
  • Hiện là giám đốc trung tâm anh ngữ ứng dụng POTEAP
  • Có kinh nghiệm trong việc đào tạo anh ngữ và kĩ năng của các bạn sinh viên, du học sinh....
Trần Thanh Sơn
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 1

Trần Thanh Sơn

About
  • Từng là keynote speaker của hiệp hội phát triển thanh niên ASEAN
  • Từng là chủ tịch lâm thời của American Center – Đại sứ quán Hoa Kì
  • Từng là cán bộ chấm thi của British Council
  • Hiện là giám đốc trung tâm anh ngữ ứng dụng POTEAP
  • Có kinh nghiệm trong việc đào tạo anh ngữ và kĩ năng của các bạn sinh viên, du học sinh....
Top Courses
Loading...