Danh mục
0
0
Trần Thanh Sơn
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Từng là keynote speaker của hiệp hội phát triển thanh niên ASEAN
  • Từng là chủ tịch lâm thời của American Center – Đại sứ quán Hoa Kì
  • Từng là cán bộ chấm thi của British Council

Tất cả khoá học