Danh mục
0
0
Trần Thành Chiến
Học viên: 8
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế Robocon, làm đồ án.
  • Có kinh nghiệm 4 năm làm trong các công ty nước ngoài chuyên về thiết kế và chế tạo sản phẩm sử dụng phần mềm Solidworks.

Tất cả khoá học