Interests

VN

avatar

Trần Sơn Tùng

0
0
0
  • Trưởng nhóm tuyển dụng và Đào tạo Giảng viên quốc tế tại TOPICA Native
  • Kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng MS Office; ứng dụng thiết kế Corel Draw, AI, Photoshop...
  • 4 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực thiết kế và tin học văn phòng
  • Trưởng điều hành dịch vụ du lịch tại Indochina Travelland
Trần Sơn Tùng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Sơn Tùng

About
  • Trưởng nhóm tuyển dụng và Đào tạo Giảng viên quốc tế tại TOPICA Native
  • Kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng MS Office; ứng dụng thiết kế Corel Draw, AI, Photoshop...
  • 4 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực thiết kế và tin học văn phòng
  • Trưởng điều hành dịch vụ du lịch tại Indochina Travelland
Top Courses

No Related Course