Interests

VN

avatar

Trần Quốc Minh

2
3.6
4
  • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Bất động sản, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
  • Anh là người sở hữu chứng nhận độc quyền phương pháp đầu tư thị trường FOREX & GOLD. Thước đo trên thị trường đầu tư chính là lợi nhuận. Thành công là có kiếm được tiền hay không.
  • Anh dám chứng minh những điều trên cho học viên thấy trực tiếp, điều này tạo nên sự khác biệt của anh.
Trần Quốc Minh
Courses: 2
Rating: 3.6
Followers: 4

Trần Quốc Minh

About
  • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Bất động sản, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
  • Anh là người sở hữu chứng nhận độc quyền phương pháp đầu tư thị trường FOREX & GOLD. Thước đo trên thị trường đầu tư chính là lợi nhuận. Thành công là có kiếm được tiền hay không.
  • Anh dám chứng minh những điều trên cho học viên thấy trực tiếp, điều này tạo nên sự khác biệt của anh.
Top Courses
Loading...
Loading...