Danh mục
0
0
Trần Quốc Minh
Học viên: 12
Khóa học: 2806

Kinh nghiệm

  • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Bất động sản, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
  • Anh là người sở hữu chứng nhận độc quyền phương pháp đầu tư thị trường FOREX & GOLD. Thước đo trên thị trường đầu tư chính là lợi nhuận. Thành công là có kiếm được tiền hay không.
  • Anh dám chứng minh những điều trên cho học viên thấy trực tiếp, điều này tạo nên sự khác biệt của anh.

Tất cả khoá học