Interests

VN

avatar

Trần Quang Vũ

1
4.7
0
  • Giảng viên Trần Quang Vũ hiện đang là chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực Visual Thinking - Tư duy hình ảnh.
  • Anh đã có 4 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng Visual Thinking vào học tập, công việc và cuộc sống. Tư duy ứng dụng hình ảnh tạo ý tưởng!
  • Hiện tại, anh đang là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, đã từng giảng dạy tại Vietfuture, Prepo, Topica... và nhiều đối tác khác.
  • Với rất nhiều khóa học thiết kế Power Point được chia sẻ thành công tới cộng đồng, anh được sự hưởng ứng rất cao từ học viên, bên cạnh đó, những ví dụ minh họa dễ hiểu dễ vận dụng là cách mà học viên danh tặng tình cảm cho anh.
Trần Quang Vũ
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Trần Quang Vũ

About
  • Giảng viên Trần Quang Vũ hiện đang là chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực Visual Thinking - Tư duy hình ảnh.
  • Anh đã có 4 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng Visual Thinking vào học tập, công việc và cuộc sống. Tư duy ứng dụng hình ảnh tạo ý tưởng!
  • Hiện tại, anh đang là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, đã từng giảng dạy tại Vietfuture, Prepo, Topica... và nhiều đối tác khác.
  • Với rất nhiều khóa học thiết kế Power Point được chia sẻ thành công tới cộng đồng, anh được sự hưởng ứng rất cao từ học viên, bên cạnh đó, những ví dụ minh họa dễ hiểu dễ vận dụng là cách mà học viên danh tặng tình cảm cho anh.
Top Courses
Loading...