Danh mục
0
0
Trần Quang Vinh
Học viên: 32
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Từ tháng 10/2017 đến nay: Phó giám đốc khối Tư vấn đầu tư - CTCP Chứng Khoán FPT
  • Từ tháng 10/2008 đến tháng 9/2017: Phó giám đốc bộ phận môi giới chứng khoán - CTCP Chứng Khoán FPT
  • Giảng viên khóa học "Đầu tư tăng trưởng - Phương pháp mang đến sự thịnh vượng"

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan