Danh mục
0
0
Trần Quang Thịnh
Học viên: 0
Khóa học: 300

Kinh nghiệm

  • Là tác giả cuốn sách "Kết nối đúng người, thay đổi vận mệnh".
  • Người sở hữu trên 1280 mối quan hệ chất lượng: trong đó có 5 lãnh đạo Trung ương, hơn 20 đa triệu phú đô la và chủ doanh nghiệp top đầu, trên 50 chuyên gia hàng đầu nhiều lĩnh vực và nghệ sĩ showbiz.
  • Giám đốc đối ngoại tổ chức đầu tư NIK capital.

Tất cả khoá học