Interests

VN

avatar

Trần Phú Sơn

1
4
0
  • Giám đốc Marketing Saigon Digital
  • Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP
  • Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group
  • Giám đốc Marketing QUESTEK
Trần Phú Sơn
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Trần Phú Sơn

About
  • Giám đốc Marketing Saigon Digital
  • Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP
  • Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group
  • Giám đốc Marketing QUESTEK
Top Courses
Loading...