Danh mục
0
0
Trần Phú Sơn
Học viên: 4
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giám đốc Marketing Saigon Digital
  • Giám đốc quản trị thương hiệu KBVISION GROUP
  • Giám đốc Marketing Afiri EU và Giám đốc Marketing Viking Group

Tất cả khoá học