Interests

VN

avatar

Trần Nhật Tuấn

1
4
0
  • Giám đốc kỹ thuật nhãn hàng Yelow xuất sứ Italia
  • Chủ học viện tóc Nhật Tuấn singapore
  • Từng tu nghiệp 3 năm tại học viện tóc toniguy singapore
  • Giải cây kéo vàng năm 2013
Trần Nhật Tuấn
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Trần Nhật Tuấn

About
  • Giám đốc kỹ thuật nhãn hàng Yelow xuất sứ Italia
  • Chủ học viện tóc Nhật Tuấn singapore
  • Từng tu nghiệp 3 năm tại học viện tóc toniguy singapore
  • Giải cây kéo vàng năm 2013
Top Courses
Loading...