Danh mục
0
0
Trần Nhật Tuấn
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giám đốc kỹ thuật nhãn hàng Yelow xuất sứ Italia
  • Chủ học viện tóc Nhật Tuấn singapore
  • Từng tu nghiệp 3 năm tại học viện tóc toniguy singapore

Tất cả khoá học