Interests

VN

avatar

Trần Ngọc Vui

2
3.3
1
  • Có kinh nghiệm 18 năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh.
  • Đã từng giảng dạy ở một số trung tâm.
  • Giảng dạy hàng nghìn học viên trong cả nước.
Trần Ngọc Vui
Courses: 2
Rating: 3.3
Followers: 1

Trần Ngọc Vui

About
  • Có kinh nghiệm 18 năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh.
  • Đã từng giảng dạy ở một số trung tâm.
  • Giảng dạy hàng nghìn học viên trong cả nước.
Top Courses
Loading...
Loading...