Interests

VN

avatar

Trần Ngô Lan Vy

0
0
0
 • Giảng viện đã có trên 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về Tarot, là sáng lập viên của nhiều diễn đàn, kênh chia sẻ về Tarot như:
 • Website: Tarot.vn
 • Fanpage: Cộng Đồng Tarot Việt Nam
 • Group: Tarot Việt Nam
 • Kênh Youtube: Tarot Việt Nam
 • Pinterest: Tarot Việt Nam
 • Qua khóa học, Giảng viên mong muốn chia sẻ kiến thức về Tarot một cách rộng rãi tới những học viên quan tâm tới chủ đề thú vị này, đồng thời giúp học viên hiểu đúng, đủ và bài bản về Tarot.
Trần Ngô Lan Vy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Ngô Lan Vy

About
 • Giảng viện đã có trên 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu về Tarot, là sáng lập viên của nhiều diễn đàn, kênh chia sẻ về Tarot như:
 • Website: Tarot.vn
 • Fanpage: Cộng Đồng Tarot Việt Nam
 • Group: Tarot Việt Nam
 • Kênh Youtube: Tarot Việt Nam
 • Pinterest: Tarot Việt Nam
 • Qua khóa học, Giảng viên mong muốn chia sẻ kiến thức về Tarot một cách rộng rãi tới những học viên quan tâm tới chủ đề thú vị này, đồng thời giúp học viên hiểu đúng, đủ và bài bản về Tarot.
Top Courses

No Related Course