Danh mục
0
0
Trần Nam Anh và Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Học viên: 2911
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Trần Nam Anh
  • Nguyên thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn THPT Tp.HCM. Tham gia công tác tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn THPT Tp.HCM từ năm 2005 đến năm 2013.
  • Đang là giảng viên giảng dạy bộ môn Quản trò - Hoạt náo tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Tp.HCM.

Tất cả khoá học