Interests

VN

avatar

Trần Minh Tuấn

2
0
3
 • Thành viên cộng đồng Bim Việt Nam
 • Cựu sinh viên đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Hiện đang nghiên cứu và mở ra hướng áp dụng mới công nghệ VR (Virtual Reality) AR (Augmented Reality) vào lĩnh vực kiến trúc, kết cấu, xây dựng
 • Từng trao học bổng và tài trợ cho các cuộc thi, chương trình tại các trường như đại học Bách Khoa Tp.HCM, đại học Văn Lang, đại học Tài Nguyên Môi Trường Tp.HCM, đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, Đại học Hutech Tp.HCM, đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, đại học Công Nghiệp Hà Nội...
 • Giảng viên đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy,làm việc và nghiên cứu các phần mềm đồ họa như Revit, Lumion, Blender, Autocad, Cinema 4D, Synchro...
 • Từng đảm nhiệm vị trí Technology Manager cho công ty Bim Professional Việt Nam
 • Là người tiên phong đưa phần mềm Revit, Lumion vào mảng môi trường xanh và là người đầu tiên ứng dụng BIM cho môi trường xanh
Trần Minh Tuấn
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 3

Trần Minh Tuấn

About
 • Thành viên cộng đồng Bim Việt Nam
 • Cựu sinh viên đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Hiện đang nghiên cứu và mở ra hướng áp dụng mới công nghệ VR (Virtual Reality) AR (Augmented Reality) vào lĩnh vực kiến trúc, kết cấu, xây dựng
 • Từng trao học bổng và tài trợ cho các cuộc thi, chương trình tại các trường như đại học Bách Khoa Tp.HCM, đại học Văn Lang, đại học Tài Nguyên Môi Trường Tp.HCM, đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội, Đại học Hutech Tp.HCM, đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, đại học Công Nghiệp Hà Nội...
 • Giảng viên đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy,làm việc và nghiên cứu các phần mềm đồ họa như Revit, Lumion, Blender, Autocad, Cinema 4D, Synchro...
 • Từng đảm nhiệm vị trí Technology Manager cho công ty Bim Professional Việt Nam
 • Là người tiên phong đưa phần mềm Revit, Lumion vào mảng môi trường xanh và là người đầu tiên ứng dụng BIM cho môi trường xanh
Top Courses
Loading...
Loading...