Danh mục
0
0
Trần Minh Tuấn
Học viên: 4
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Thành viên cộng đồng Bim Việt Nam
  • Cựu sinh viên đại học Bách Khoa Tp.HCM
  • Hiện đang nghiên cứu và mở ra hướng áp dụng mới công nghệ VR (Virtual Reality) AR (Augmented Reality) vào lĩnh vực kiến trúc, kết cấu, xây dựng

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan