Danh mục
0
0
Trần Minh Trường
Học viên: 23
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 1. Trần Minh Trường
  • Hiện là nhà đầu tư tài chính trên các lĩnh vực: Chứng khoán, Giao dịch Forex & Gold, và đang tư vấn cho một số ngân hàng ở Việt Nam.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm tại thị trường chứng khoán phái sinh và ngoại hối.

Tất cả khoá học