Interests

VN

avatar

Trần Minh Hoàng (Trần Hoảng)

1
5
0
 • Giảng viên và là tác giả, chuyên gia nghiên cứu về Ngữ âm, thuyết trình và kỹ năng giao tiếp...
 • Kinh nghiệm 10 năm là giảng viên tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Hà Nội.
 • Thầy được đào tạo về phương pháp giảng dạy tại ĐH Hawai'i, Hoa Kỳ
 • Thầy tốt nghiệp thạc sỹ từ Đại học La Trobe, Úc.
 • Giám đốc học thuật tại Trung tâm anh ngữ Tiếng Anh PEN và Học viện Công dân toàn cầu.
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm cho rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ĐHKT - ĐHQG HN, THACO, Fsoft, Công ty Xây dựng BQP....
Trần Minh Hoàng (Trần Hoảng)
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Trần Minh Hoàng (Trần Hoảng)

About
 • Giảng viên và là tác giả, chuyên gia nghiên cứu về Ngữ âm, thuyết trình và kỹ năng giao tiếp...
 • Kinh nghiệm 10 năm là giảng viên tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Hà Nội.
 • Thầy được đào tạo về phương pháp giảng dạy tại ĐH Hawai'i, Hoa Kỳ
 • Thầy tốt nghiệp thạc sỹ từ Đại học La Trobe, Úc.
 • Giám đốc học thuật tại Trung tâm anh ngữ Tiếng Anh PEN và Học viện Công dân toàn cầu.
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm cho rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ĐHKT - ĐHQG HN, THACO, Fsoft, Công ty Xây dựng BQP....
Top Courses
Loading...