Danh mục
0
0
Trần Minh Hoàng (Trần Hoảng)
Học viên: 1
Khóa học: 3736

Kinh nghiệm

  • Giảng viên và là tác giả, chuyên gia nghiên cứu về Ngữ âm, thuyết trình và kỹ năng giao tiếp...
  • Kinh nghiệm 10 năm là giảng viên tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ tại trường Đại học Hà Nội.
  • Thầy được đào tạo về phương pháp giảng dạy tại ĐH Hawai'i, Hoa Kỳ

Tất cả khoá học