Interests

VN

avatar

Trần Mạnh Hoàng Việt

2
5
0
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt là người đầu tiên và duy nhất thay đổi các quan niệm về giáo dục trong lĩnh vực An toàn giao thông từ việc các buổi học trước đây chỉ hướng dẫn đơn giản về hoạt động tham gia giao thông thì nay được đào sâu hơn, thực tế hơn thành Kỹ năng phòng tránh Tai nạn giao thông.
 • Với gần 3650 ngày liên tục đối mặt, va chạm và tiếp xúc với sự đau đớn, mất mát, suy sụp khi chứng kiến tai nạn giao thông diễn ra hàng ngày, phá tan đi hạnh phúc của biết bao gia đình. Là một người giảng viên nhiều tâm huyết, Chuyên gia Trần Mạnh Hoàng Việt luôn đau đáu với việc cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với các em nhỏ, thế hệ tương lai của chính chúng ta.
 • Gần 30.000 lượt học sinh từ các trường tiểu học đến đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đồng hành cùng giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt trong suốt nhiều năm qua. Khoảng 30 - 40 trường trên địa bàn TP thường xuyên phối hợp cùng giảng viên để hướng dẫn, dạy dỗ các em học sinh, sinh viên.
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt có nhiều năm tiếp xúc, chiến đấu và giáo dục trên mặt trận dạy con kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới gồm.
 • + Phòng tránh Tai nạn giao thông
 • + Phòng chống Xâm hại tình dục
 • + Phòng chống Bạo lực học đường
 • + Phòng chống Tệ nạn Ma túy trong học đường
Trần Mạnh Hoàng Việt
Courses: 2
Rating: 5
Followers: 0

Trần Mạnh Hoàng Việt

About
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt là người đầu tiên và duy nhất thay đổi các quan niệm về giáo dục trong lĩnh vực An toàn giao thông từ việc các buổi học trước đây chỉ hướng dẫn đơn giản về hoạt động tham gia giao thông thì nay được đào sâu hơn, thực tế hơn thành Kỹ năng phòng tránh Tai nạn giao thông.
 • Với gần 3650 ngày liên tục đối mặt, va chạm và tiếp xúc với sự đau đớn, mất mát, suy sụp khi chứng kiến tai nạn giao thông diễn ra hàng ngày, phá tan đi hạnh phúc của biết bao gia đình. Là một người giảng viên nhiều tâm huyết, Chuyên gia Trần Mạnh Hoàng Việt luôn đau đáu với việc cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với các em nhỏ, thế hệ tương lai của chính chúng ta.
 • Gần 30.000 lượt học sinh từ các trường tiểu học đến đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đồng hành cùng giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt trong suốt nhiều năm qua. Khoảng 30 - 40 trường trên địa bàn TP thường xuyên phối hợp cùng giảng viên để hướng dẫn, dạy dỗ các em học sinh, sinh viên.
 • Giảng viên Trần Mạnh Hoàng Việt có nhiều năm tiếp xúc, chiến đấu và giáo dục trên mặt trận dạy con kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới gồm.
 • + Phòng tránh Tai nạn giao thông
 • + Phòng chống Xâm hại tình dục
 • + Phòng chống Bạo lực học đường
 • + Phòng chống Tệ nạn Ma túy trong học đường
Top Courses
Loading...
Loading...