Interests

VN

avatar

Trần Mai Quỳnh

1
0
0
  • Trần Mai Quỳnh, hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, chuyên ngành công nghệ hóa và đang học theo chương trình quốc tế- dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của trường.
  • Đạt được Ielts 7.0 vào tháng 1/2016 và thi anh văn đại học được 8.5 nên rất vững về ngữ pháp.
Trần Mai Quỳnh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Mai Quỳnh

About
  • Trần Mai Quỳnh, hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, chuyên ngành công nghệ hóa và đang học theo chương trình quốc tế- dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của trường.
  • Đạt được Ielts 7.0 vào tháng 1/2016 và thi anh văn đại học được 8.5 nên rất vững về ngữ pháp.
Top Courses
Loading...