Danh mục
0
0
Trần Khoa Việt Nhi
Học viên: 1
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi
  • Tốt nghiệp Holistic Health coach của học viện dinh dưỡng lớn nhất thế giới Institute for Integrative Nutrition (US)
  • Master therapy yoga (India)

Tất cả khoá học