Interests

VN

avatar

Trần Hương Giang

2
0
0
  • Trần Hương Giang: đã có hơn ba năm nghiên cứu các mỹ phẩm trên thị trường về tác dụng cũng như khả năng kích ứng của mĩ phẩm ấy, chủ yếu là trên da nhạy cảm.
Trần Hương Giang
Courses: 2
Rating: 0
Followers: 0

Trần Hương Giang

About
  • Trần Hương Giang: đã có hơn ba năm nghiên cứu các mỹ phẩm trên thị trường về tác dụng cũng như khả năng kích ứng của mĩ phẩm ấy, chủ yếu là trên da nhạy cảm.
Top Courses
Loading...
Loading...