Danh mục
0
0
Trần Hương Giang
Học viên: 0
Khóa học: 300

Kinh nghiệm

  • Trần Hương Giang: đã có hơn ba năm nghiên cứu các mỹ phẩm trên thị trường về tác dụng cũng như khả năng kích ứng của mĩ phẩm ấy, chủ yếu là trên da nhạy cảm.

Tất cả khoá học