Danh mục
0
0
Trần Duy Thanh
Học viên: 358
Khóa học: 925

Kinh nghiệm

  • Về sư phạm:
  • Tham gia giảng dạy từ năm 2009, thầy Trần Duy Thanh hiện là Thạc sĩ Khoa học Máy tính của các trường đại học lớn TP.HCM:
  • 1) Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

Tất cả khoá học