Interests

VN

avatar

Trần Duy Quang

1
0
0
  • Thạc sĩ Khoa học máy tính, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Tham gia giảng dạy từ 2010 tại ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Từ 2016 có thực hiện các dự án freelance liên quan đến lập trình iOS.
  • Group Facebook hỗ trợ học viên:
  • https://www.facebook.com/groups/1835086683429799/
Trần Duy Quang
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Duy Quang

About
  • Thạc sĩ Khoa học máy tính, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Tham gia giảng dạy từ 2010 tại ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Từ 2016 có thực hiện các dự án freelance liên quan đến lập trình iOS.
  • Group Facebook hỗ trợ học viên:
  • https://www.facebook.com/groups/1835086683429799/
Top Courses
Loading...