Danh mục
0
0
Trần Duy Quang
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Khoa học máy tính, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Tham gia giảng dạy từ 2010 tại ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM.
  • Từ 2016 có thực hiện các dự án freelance liên quan đến lập trình iOS.

Tất cả khoá học