Danh mục
0
0
Trần Đức Quý và Nguyễn Thành Lộc
Học viên: 7
Khóa học: 26

Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng công nghệ công ty AN MEDIA chi nhánh Hồ Chí Minh.
  • Sử dụng thành thạo phân tích kỹ thuật.
  • Đặc biệt đối với thị trường coin, đã đạt được nhân đôi tài khoản trong 2 ngày, khả năng dự đoán đỉnh, đáy đúng lên đến 80% khi áp dụng và sử dụng phân tích kỹ thuật.

Tất cả khoá học