Interests

VN

avatar

Trần Đoàn Kim

0
0
0
  • Tiến sỹ Kinh tế trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thầy Trần Đoàn Kim đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho một số tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài và giảng dạy tại Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Thầy đã chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên tại một số tập đoàn hàng đầu Việt Nam: FPT, BIDV, Viettel, Vingroup ... và chia sẻ một số bí quyết tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng khi chuẩn bị hồ sơ xin việc, thi tuyển, trả lời phỏng vấn và thử việc
Trần Đoàn Kim
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trần Đoàn Kim

About
  • Tiến sỹ Kinh tế trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thầy Trần Đoàn Kim đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho một số tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài và giảng dạy tại Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Thầy đã chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng nhân viên tại một số tập đoàn hàng đầu Việt Nam: FPT, BIDV, Viettel, Vingroup ... và chia sẻ một số bí quyết tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng khi chuẩn bị hồ sơ xin việc, thi tuyển, trả lời phỏng vấn và thử việc
Top Courses

No Related Course