Interests

VN

avatar

Trần Anh Tuấn

1
0
0
 • Tốt nghiệp đại học kinh tế. Có 12 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý phòng nhân sự, điều hành doanh nghiệp và công ty.
 • Trưởng phòng kinh doanh - Tập đoàn Trà Cà phê Tâm Châu năm 2005 - 2007 (Lĩnh vực Trà, Cà phê, Bánh kẹo,...).
 • Trưởng phòng nhân sự - Công ty Cổ phần Hoàng Nguyên năm 2007 - 2009 (Lĩnh vực Trà, Cà phê, Mật ong, Rượu,...).
 • Giám đốc điều hành - Công ty TM DV Trần Thị năm 2009 - 2013 (Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Thiết kế in ấn, Quảng cáo, Thi công lắp đặt,...).
 • Quản lý điều hành, Quản lý sản xuất - Công ty TNHH mỹ phẩm Phong Cách Việt năm 2013 - 2015 (Lĩnh vực mỹ phẩm, Hóa mỹ phẩm thương hiệu Venus,...).
 • Trưởng ban kinh doanh - Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva năm 2015 - 2016.
 • Trưởng ban kinh doanh khu vực miền Nam - Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng life năm 2016 - 2017.
Trần Anh Tuấn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Trần Anh Tuấn

About
 • Tốt nghiệp đại học kinh tế. Có 12 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý phòng nhân sự, điều hành doanh nghiệp và công ty.
 • Trưởng phòng kinh doanh - Tập đoàn Trà Cà phê Tâm Châu năm 2005 - 2007 (Lĩnh vực Trà, Cà phê, Bánh kẹo,...).
 • Trưởng phòng nhân sự - Công ty Cổ phần Hoàng Nguyên năm 2007 - 2009 (Lĩnh vực Trà, Cà phê, Mật ong, Rượu,...).
 • Giám đốc điều hành - Công ty TM DV Trần Thị năm 2009 - 2013 (Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Thiết kế in ấn, Quảng cáo, Thi công lắp đặt,...).
 • Quản lý điều hành, Quản lý sản xuất - Công ty TNHH mỹ phẩm Phong Cách Việt năm 2013 - 2015 (Lĩnh vực mỹ phẩm, Hóa mỹ phẩm thương hiệu Venus,...).
 • Trưởng ban kinh doanh - Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Vietin Aviva năm 2015 - 2016.
 • Trưởng ban kinh doanh khu vực miền Nam - Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng life năm 2016 - 2017.
Top Courses
Loading...