Interests

VN

avatar

Trần Anh Đức

1
4
0
  • Hiện đang là lập trình viên JavaEE cho chi nhánh FPT USA, outsource cho khách hàng là công ty chuyên về lĩnh vực hàng không tại Mỹ.
  • Một số chứng chỉ đạt được: Professional Scrum Master I, Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer, The Fundamentals of Engineering, Mastering Agile Project Management, Understanding software development using Agile Scrum.
  • Giải thưởng: 2 lần liên tiếp đạt giải nhất cuộc thi Tài năng khoa học trẻ của đại học Hà Nội.
  • Tốt nghiệp đại học Hà Nội, từng tham gia rất nhiều các dự án Java về lĩnh vực hàng không, MDM (Quản lý dữ liệu gốc), HRM (Quản trị nhân sự), CMS (Quản trị nội dung).
  • Hiện tại đang là Senior Java Developer cho một dự án phần mềm hàng không với khách hàng Mỹ với trên 30 kỹ sư java.
Trần Anh Đức
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Trần Anh Đức

About
  • Hiện đang là lập trình viên JavaEE cho chi nhánh FPT USA, outsource cho khách hàng là công ty chuyên về lĩnh vực hàng không tại Mỹ.
  • Một số chứng chỉ đạt được: Professional Scrum Master I, Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer, The Fundamentals of Engineering, Mastering Agile Project Management, Understanding software development using Agile Scrum.
  • Giải thưởng: 2 lần liên tiếp đạt giải nhất cuộc thi Tài năng khoa học trẻ của đại học Hà Nội.
  • Tốt nghiệp đại học Hà Nội, từng tham gia rất nhiều các dự án Java về lĩnh vực hàng không, MDM (Quản lý dữ liệu gốc), HRM (Quản trị nhân sự), CMS (Quản trị nội dung).
  • Hiện tại đang là Senior Java Developer cho một dự án phần mềm hàng không với khách hàng Mỹ với trên 30 kỹ sư java.
Top Courses
Loading...