Interests

VN

avatar

Tracey Peace

3
4.9
2
  • Sáng lập và điều hành Tracey’s Home. Câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp hiệu quả với rất nhiều hoạt động ngoại khoá, kết hợp kỹ năng mềm và liên lạc bên ngành du lịch, tạo cho học viên môi trường học tiếng Anh năng động nhất. Luôn có các hoạt động tiếng Anh miễn phí với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nước ngoài.
  • Chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ học tại Yersin University.
  • Từng quản lý resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Phiên dịch trực tiếp cho các ca mổ của bác sĩ và những doanh nhân.
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm trong ngành du lịch quốc tế.
  • Giảng viên, phó trưởng ban Anh văn của học viện phát triển và đào tạo TMI.
Tracey Peace
Courses: 3
Rating: 4.9
Followers: 2

Tracey Peace

About
  • Sáng lập và điều hành Tracey’s Home. Câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp hiệu quả với rất nhiều hoạt động ngoại khoá, kết hợp kỹ năng mềm và liên lạc bên ngành du lịch, tạo cho học viên môi trường học tiếng Anh năng động nhất. Luôn có các hoạt động tiếng Anh miễn phí với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nước ngoài.
  • Chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ học tại Yersin University.
  • Từng quản lý resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Phiên dịch trực tiếp cho các ca mổ của bác sĩ và những doanh nhân.
  • Kinh nghiệm hơn 7 năm trong ngành du lịch quốc tế.
  • Giảng viên, phó trưởng ban Anh văn của học viện phát triển và đào tạo TMI.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...