Interests

VN

avatar

Tô Văn Phong Vũ

0
0
0
 • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát.
 • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm.
 • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam.
 • Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon.
 • Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun.
 • Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo.
 • Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic.
 • Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.
 • MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.
Tô Văn Phong Vũ
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Tô Văn Phong Vũ

About
 • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát.
 • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm.
 • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam.
 • Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon.
 • Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun.
 • Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo.
 • Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic.
 • Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.
 • MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM.
Top Courses

No Related Course