Danh mục
0
0
Tô Văn Phong Vũ
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát.
  • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm.
  • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan