Interests

VN

avatar

Tô Văn Phong Vũ

1
3.3
0
 • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát
 • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm
 • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam
 • Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon
 • Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun
 • Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo
 • Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic
 • Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM
 • MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM
Tô Văn Phong Vũ
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 0

Tô Văn Phong Vũ

About
 • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát
 • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm
 • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam
 • Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu, Công Ty TNHH Gannon
 • Chuyên viên Trade Marketing, Công Ty TaiSun
 • Giám Sát Kinh Doanh, Công Ty TNHH New Toyo
 • Điều Phối Kinh Doanh, Công Ty LG Electronic
 • Chứng chỉ Giám Đốc Thương Hiệu, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Kinh Tế, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM
 • MBA chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ĐH Kinh Tế, Tp.HCM
Top Courses
Loading...