Danh mục
0
0
Tô Văn Phong Vũ
Học viên: 22
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Phó Giám Đốc Điều Hành, HTX Vận Tải Châu Nghĩa Phát
  • Trưởng Phòng Marketing, Công Ty TNHH Hải Tâm
  • Quản Lý Thương Hiệu, Công Ty Curves Việt Nam

Tất cả khoá học