Interests

VN

avatar

Tô Văn Hoan

1
3.8
1
  • Advertising Optimization Leader tại MaxGroup.
  • Kinh nghiệm: 5 năm Digital Marketing.
  • Kinh nghiệm làm việc với các Client lớn như: Panasonic, VP Bank, Eurowindow...
  • Tư duy tổng thể Marketing, đề cao hiệu quả trong lâu dài.
  • Quan điểm: "Quảng cáo Adwords là nghệ thuật tối ưu thứ hạng tìm kiếm".
Tô Văn Hoan
Courses: 1
Rating: 3.8
Followers: 1

Tô Văn Hoan

About
  • Advertising Optimization Leader tại MaxGroup.
  • Kinh nghiệm: 5 năm Digital Marketing.
  • Kinh nghiệm làm việc với các Client lớn như: Panasonic, VP Bank, Eurowindow...
  • Tư duy tổng thể Marketing, đề cao hiệu quả trong lâu dài.
  • Quan điểm: "Quảng cáo Adwords là nghệ thuật tối ưu thứ hạng tìm kiếm".
Top Courses
Loading...