Danh mục
0
0
Tô Nhi A
Học viên: 0
Khóa học: 1496

Kinh nghiệm

  • Giảng viên môn các môn Giáo dục học đại cương, Lý luận Giáo dục, Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM) .
  • Giảng viên môn Kỹ năng mềm (ĐH KT Công Nghệ TP.HCM - Hutech, Nhà văn hóa Sinh Viên, Nhà văn hóa Phụ Nữ).
  • Giảng viên môn Kỹ năng giao tiếp truyền thông (Hutech).

Tất cả khoá học