Interests

VN

avatar

Tô Nhi A

1
3.6
3
 • Giảng viên môn các môn Giáo dục học đại cương, Lý luận Giáo dục, Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM) .
 • Giảng viên môn Kỹ năng mềm (ĐH KT Công Nghệ TP.HCM - Hutech, Nhà văn hóa Sinh Viên, Nhà văn hóa Phụ Nữ).
 • Giảng viên môn Kỹ năng giao tiếp truyền thông (Hutech).
 • Giảng viên môn Tâm Lý Học Đại Cương (ĐH Sư Phạm TP.HCM - Trường Cao Đẳng Bách Việt).
 • Tâm Lý du khách và kỹ năng giao tiếp (Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật - Du Lịch Sài Gòn).
 • Kỹ năng thiết lập mối quan hệ (Trung cấp nghề Việt Giao).
 • Phương pháp học đại học (ĐH Hoa Sen).
 • Biên tập thường trực ấn phẩm Thông tin khoa học “Nhà trường & Thực tiễn Giáo dục” (ấn phẩm phát hành đến 13 tỉnh, thành cả nước với số lượng in 3.000 bản/ số - 3 số/năm).
 • Chủ nhiệm dự án đào tạo kỹ năng của Nhà văn hóa sinh viên.
 • Điều phối nhiều chương trình cho NVH Sinh Viên TP.HCM trong thời gian 2010 – 2012.
 • Tham gia tư vấn tại các đơn vị truyền thông: Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ, Báo Giáo Dục, Báo Mực Tím.
 • Ghi hình cho các chuyên mục: Vì con yêu (HTV7); Làm bạn cùng trẻ (HTV9); Con đã lớn khôn (HTV7); Sinh tố bảy màu (HTV4); Nhật kí tuổi hoa (HTV4); Như búp trên cành (LA34).
 • Chủ nhiệm dự án sách Kidbooks của công ty Sách Việt (www.sachvietco.com).
Tô Nhi A
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 3

Tô Nhi A

About
 • Giảng viên môn các môn Giáo dục học đại cương, Lý luận Giáo dục, Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM) .
 • Giảng viên môn Kỹ năng mềm (ĐH KT Công Nghệ TP.HCM - Hutech, Nhà văn hóa Sinh Viên, Nhà văn hóa Phụ Nữ).
 • Giảng viên môn Kỹ năng giao tiếp truyền thông (Hutech).
 • Giảng viên môn Tâm Lý Học Đại Cương (ĐH Sư Phạm TP.HCM - Trường Cao Đẳng Bách Việt).
 • Tâm Lý du khách và kỹ năng giao tiếp (Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật - Du Lịch Sài Gòn).
 • Kỹ năng thiết lập mối quan hệ (Trung cấp nghề Việt Giao).
 • Phương pháp học đại học (ĐH Hoa Sen).
 • Biên tập thường trực ấn phẩm Thông tin khoa học “Nhà trường & Thực tiễn Giáo dục” (ấn phẩm phát hành đến 13 tỉnh, thành cả nước với số lượng in 3.000 bản/ số - 3 số/năm).
 • Chủ nhiệm dự án đào tạo kỹ năng của Nhà văn hóa sinh viên.
 • Điều phối nhiều chương trình cho NVH Sinh Viên TP.HCM trong thời gian 2010 – 2012.
 • Tham gia tư vấn tại các đơn vị truyền thông: Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ, Báo Giáo Dục, Báo Mực Tím.
 • Ghi hình cho các chuyên mục: Vì con yêu (HTV7); Làm bạn cùng trẻ (HTV9); Con đã lớn khôn (HTV7); Sinh tố bảy màu (HTV4); Nhật kí tuổi hoa (HTV4); Như búp trên cành (LA34).
 • Chủ nhiệm dự án sách Kidbooks của công ty Sách Việt (www.sachvietco.com).
Top Courses
Loading...