Interests

VN

avatar

ThS. Nguyễn Minh Hoàn

1
3.9
1
  • Có kinh nghiệm gần 10 năm dạy Tiếng Anh cho trẻ em.
  • Hơn 6 năm làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài tại Việt nam và trên thế giới
  • Tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân của trường ĐH Ngoại Thương
  • Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế quốc tế - ĐH Ngoại Thương
  • Sáng lập, quản lý và giảng dạy tại Ms. Hoan’s English Class.
ThS. Nguyễn Minh Hoàn
Courses: 1
Rating: 3.9
Followers: 1

ThS. Nguyễn Minh Hoàn

About
  • Có kinh nghiệm gần 10 năm dạy Tiếng Anh cho trẻ em.
  • Hơn 6 năm làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài tại Việt nam và trên thế giới
  • Tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân của trường ĐH Ngoại Thương
  • Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế quốc tế - ĐH Ngoại Thương
  • Sáng lập, quản lý và giảng dạy tại Ms. Hoan’s English Class.
Top Courses
Loading...