Danh mục
0
0
Ths. Lương Hoàng Hướng & Ths. Nguyễn Hùng Dũng
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ: Nguyễn Hùng Dũng - Giảng viên đào tạo Kỹ thuật Phần mềm, Mạng máy tính & An toàn - An ninh Thông tin tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ
  • Các chứng nhận đạt khác:
  • Chứng nhận khóa tập huấn giảng dạy kỹ sư cơ bản (FE) tại Nhật Bản.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan