Danh mục
0
0
ThS. Đào Thị Minh Thư
Học viên: 9
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Applied Linguistics (Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng) – Đại Học Curtin, Australia
  • IELTS Overall Bandscore: 8.0 (Listening 8.5 – Reading 9.0 – Writing 8.0 – Speaking 7.0)
  • Đơn vị công tác:

Tất cả khoá học