Interests

VN

avatar

ThS. Đào Thị Minh Thư

2
3
2
 • Thạc sĩ Applied Linguistics (Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng) – Đại Học Curtin, Australia
 • IELTS Overall Bandscore: 8.0 (Listening 8.5 – Reading 9.0 – Writing 8.0 – Speaking 7.0)
 • Đơn vị công tác:
 • 2014 – nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm TP.HCM
 • 2015 – nay: Giảng viên Văn phòng Đào tạo Quốc Tế OISP, Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • 2017 – nay: Giảng viên SEAMEO RETRAC Việt Nam
 • Các lĩnh vực giảng dạy:
 • Giảng dạy 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Giảng dạy bộ môn Văn học Mỹ và Giao tiếp Liên Văn hóa
 • Giảng dạy chương trình luyện thi IELTS đa dạng các cấp độ
 • Giảng dạy chương trình luyện viết Tiếng Anh học thuật
 • Kinh nghiệm và thành tích công tác:
 • Ứng dụng CNTT, đặc biệt là mạng xã hội Facebook và phần mềm Mlearning, trong việc dạy ngoại ngữ hiệu quả và có tính tương tác cao
 • Luyện thi các chứng chỉ Quốc tế như IELTS, TOEFL iBT và TOEIC
 • Luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và luyện thi đại học khối D1
 • Báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước
ThS. Đào Thị Minh Thư
Courses: 2
Rating: 3
Followers: 2

ThS. Đào Thị Minh Thư

About
 • Thạc sĩ Applied Linguistics (Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng) – Đại Học Curtin, Australia
 • IELTS Overall Bandscore: 8.0 (Listening 8.5 – Reading 9.0 – Writing 8.0 – Speaking 7.0)
 • Đơn vị công tác:
 • 2014 – nay: Giảng viên khoa Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm TP.HCM
 • 2015 – nay: Giảng viên Văn phòng Đào tạo Quốc Tế OISP, Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • 2017 – nay: Giảng viên SEAMEO RETRAC Việt Nam
 • Các lĩnh vực giảng dạy:
 • Giảng dạy 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Giảng dạy bộ môn Văn học Mỹ và Giao tiếp Liên Văn hóa
 • Giảng dạy chương trình luyện thi IELTS đa dạng các cấp độ
 • Giảng dạy chương trình luyện viết Tiếng Anh học thuật
 • Kinh nghiệm và thành tích công tác:
 • Ứng dụng CNTT, đặc biệt là mạng xã hội Facebook và phần mềm Mlearning, trong việc dạy ngoại ngữ hiệu quả và có tính tương tác cao
 • Luyện thi các chứng chỉ Quốc tế như IELTS, TOEFL iBT và TOEIC
 • Luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và luyện thi đại học khối D1
 • Báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước
Top Courses
Loading...
Loading...