Interests

VN

avatar

Thiều Kim Cường

3
3.5
0
  • Giảng viên bộ môn kế toán, đại học Thủy lợi. Giảng viên thỉnh giảng trường đại học Thái Nguyên, đại học Trà Vinh, đại học Vinh, viện đại học Mở.
  • Giảng viên đào tạo chứng chỉ Kế toán trưởng, học viện Tài chính.
  • Chuyên gia ngành kế toán, Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica.
  • Nguyên Kế toán tổng hợp Tổng công ty Sông Đà.
  • Chuyên gia tư vấn tài chính và kế toán CTCP xây dựng Bảo Tín, Công ty cổ phần công nghệ sinh học Techbio, Chi nhánh công ty cổ phần K2 tại Hà Nội, CTCP in Thanh Bình,, CTCP thương mại và dịch vụ Việt Nhật.
Thiều Kim Cường
Courses: 3
Rating: 3.5
Followers: 0

Thiều Kim Cường

About
  • Giảng viên bộ môn kế toán, đại học Thủy lợi. Giảng viên thỉnh giảng trường đại học Thái Nguyên, đại học Trà Vinh, đại học Vinh, viện đại học Mở.
  • Giảng viên đào tạo chứng chỉ Kế toán trưởng, học viện Tài chính.
  • Chuyên gia ngành kế toán, Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica.
  • Nguyên Kế toán tổng hợp Tổng công ty Sông Đà.
  • Chuyên gia tư vấn tài chính và kế toán CTCP xây dựng Bảo Tín, Công ty cổ phần công nghệ sinh học Techbio, Chi nhánh công ty cổ phần K2 tại Hà Nội, CTCP in Thanh Bình,, CTCP thương mại và dịch vụ Việt Nhật.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...