Danh mục
0
0
Thiều Kim Cường
Học viên: 14
Khóa học: 12

Kinh nghiệm

  • Giảng viên bộ môn kế toán, đại học Thủy lợi. Giảng viên thỉnh giảng trường đại học Thái Nguyên, đại học Trà Vinh, đại học Vinh, viện đại học Mở.
  • Giảng viên đào tạo chứng chỉ Kế toán trưởng, học viện Tài chính.
  • Chuyên gia ngành kế toán, Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica.

Tất cả khoá học