Interests

VN

avatar

Thân Đức Hòa

2
5
2
  • Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế MEA INC.
  • Tốt nghiệp Khoá Đào Tạo Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế IMEI.
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, bán hàng, marketing online, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống..
  • Thành tựu, giải thưởng liên quan đến chủ đề khoá học: Đề Án Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc.
Thân Đức Hòa
Courses: 2
Rating: 5
Followers: 2

Thân Đức Hòa

About
  • Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế MEA INC.
  • Tốt nghiệp Khoá Đào Tạo Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế IMEI.
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, bán hàng, marketing online, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống..
  • Thành tựu, giải thưởng liên quan đến chủ đề khoá học: Đề Án Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc.
Top Courses
Loading...
Loading...