Interests

VN

avatar

Thái Sơn Kim

1
2.3
0
  • Vốn là một Trưởng phòng Tổ chức sự kiện của một Công ty nước ngoài, là thông dịch viên tiếng Trung, nhưng vì quá đam mê với bánh trái nên năm 2013 chính thức từ bỏ công việc đang làm lúc đó để chuyển sang nghề bánh.
  • Với mong muốn những người xung quanh được ăn những chiếc bánh ngon, sạch, an toàn, tôi đã tìm ra những công thức sao cho phù hợp với khẩu vị của mọi người nhất
Thái Sơn Kim
Courses: 1
Rating: 2.3
Followers: 0

Thái Sơn Kim

About
  • Vốn là một Trưởng phòng Tổ chức sự kiện của một Công ty nước ngoài, là thông dịch viên tiếng Trung, nhưng vì quá đam mê với bánh trái nên năm 2013 chính thức từ bỏ công việc đang làm lúc đó để chuyển sang nghề bánh.
  • Với mong muốn những người xung quanh được ăn những chiếc bánh ngon, sạch, an toàn, tôi đã tìm ra những công thức sao cho phù hợp với khẩu vị của mọi người nhất
Top Courses

No Related Course