Interests

VN

avatar

Thái Quang Nhân

0
0
0
  • Jackie Thái
  • 9 năm đương đầu và thành công với thị trường tài chính khắc nghiệt
  • Dẫn dắt quỹ đầu tư cá nhân tạo tăng trưởng ấn tượng 183% trong 12 tháng
  • Những phân tích của ông nhiều lần chiến thắng CNBC
  • Đào tạo hàng nghìn người tại Việt Nam và Đông Nam Á
Thái Quang Nhân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Thái Quang Nhân

About
  • Jackie Thái
  • 9 năm đương đầu và thành công với thị trường tài chính khắc nghiệt
  • Dẫn dắt quỹ đầu tư cá nhân tạo tăng trưởng ấn tượng 183% trong 12 tháng
  • Những phân tích của ông nhiều lần chiến thắng CNBC
  • Đào tạo hàng nghìn người tại Việt Nam và Đông Nam Á
Top Courses

No Related Course